Váltótér – Repülőhíd terv

 

 

 

DELEJES KÉPEK - üzenő fal,
19 szinten 521 m2 gipszkarton, kerámia falburkolat, szinterezett acéllemez alapon szerigráfia
(kb. 6 m2 /szint).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEJES KÉPEK

üzenő fal

A Schönherz Zoltán kollégium épületébe tervezett műalkotás a „ Meander című betűfilm” e helyszínre történő adaptációja. Az épület 19 szintjére tervezett képek témái a számok. A képek egyúttal útjelző és információs táblák. Az üzenő falon az írásjelek valódi és többszörösen transzformált képeire a diákok apró mágnesek segítségével applikálhatják céduláikat. A folyamatosan változó direkt üzenetek betűi rávetülnek egy – hozzájuk képest állandó – eljárásmódra, melynek során a számok valós és többszörösen transzformált képei a cetlik aktuális jeltartalmaival egy interaktív kollázst alkotnak az idő és a tér e különös metszéspontjában, a liftelőtérben. Itt Platón barlang hasonlatának egy „gyakorlati alkalmazását” láthatjuk a mindennapokban, ahol háttal a valóságnak az árnyékra írjuk üzeneteinket.

A Meander című film xerox animáció. A fénymásoló gép optikájának a nézőpontjából láttatja a tárgyasztal történéseit. A film kockáinak készítése közben a másolandó papírlapokat – az írásjeleket – a tárgyasztalon egy előre meghatározott, meanderező pálya mentén kézzel mozgattam. A filmen ezt a folyamatot úgy látjuk, mintha a gép optikáján keresztül alulról látnánk a tárgyasztalt.

Először az írásjelek valódi képét ”mutattam meg” a gépnek, azután a másolatot újra felhelyeztem a tárgyasztalra. Itt már a betű képe mellett láthatóvá vált a meanderező mozdulatsor nyoma is. A másolat elforgatott újramásolását minden írásjel esetében harminchatszor végeztem el, mindig pontosan ugyanazt a mozdulatsort ismételve (esetünkben a számoknak az első tizenkét képét másoltam újra).

Amikor a film kockái elkészültek, azokat analóg eljárással videó szalagra rögzítettük a következő sorrendben: Az írásjel valódi képétől a 36. transzformációig, majd a soron következő betű 36. képétől visszafelé haladva a valós képig. Tehát, A1A36B36B1C1C36D36D1E1 – ...és így tovább. Ezáltal egy-egy ciklus végén két betű valós képe találkozik, vagy a betűk 36. képe. Így haladunk a betű képétől a mozdulatsor képéig (ahol az írásjel már nem ismerhető fel) és vissza, a mozdulatsor képétől a felismerhető betűképig egy állandó lüktetésben. Ahol a valós képek találkoznak érzékelhető a váltás, a másik szélső helyzetben viszont megfoghatatlan az átalakulás pillanata.

A műtárgy együttes anyagai: kerámia falburkolat, melyen kb. 5 cm-es vízszintes raszter az uralkodó grafikai elem, szinterezett acéllemez alapon szitanyomás. A felhasznált anyagok időállóak, tisztíthatóak. Szándékos rongálás esetén a felhasznált ipari technológiákból következően a sérült elemek pótolhatóak. Az épület belső tereiben alkalmazott színeket (fehér, szürkék és világos okker) egyeztetni kell a műtárgy színeivel, illetve az épület információs rendszerében felhasznált betűtípussal kell a műtárgy együttest megtervezni.

 

 

 

 

 

  • Telefon: +36 70 631 76 27