Váltótér – Repülőhíd terv

 

Lévay Jenő: Harmonogrammok - Corvinus

 

 

Lévay Jenő: Harmonogrammok - Corvinus

 

 

Lévay Jenő: Harmonogrammok - Corvinus

 

 

Lévay Jenő: Harmonogrammok - Corvinus

 

 

Lévay Jenő: Harmonogrammok - Corvinus

 

 

Lévay Jenő: Harmonogrammok - Corvinus

 

 

Lévay Jenő: Harmonogrammok - Corvinus

 

 

Lévay Jenő: Harmonogrammok - Corvinus

 

 

Lévay Jenő: Harmonogrammok - Corvinus

 

 

Lévay Jenő: Harmonogrammok - Corvinus

 

 

HARMONOGRAMOK

Kézről kézre adott mozdulatok

A táblamásoló egy különös technikai eszköz. A kísérleti digitális fényképezés egyik kezdeti, megvalósult formája. Eredeti rendeltetése, hogy előadásokon, továbbképzéseken megkönnyítse a jegyzetelést. Segítségével a táblán látható szövegek és ábrák gyorsan, a jegyzetelés fáradalmainak kiküszöbölésével, a gép oldalából kitüremkedő faxpapírra rögzíthetőek. Ha a táblamásolót nem rendeltetésszerűen használjuk, az általa rögzített képeken olyan mozgásformák válnak láthatóvá, melyek az általánosan ismert eszközökkel nem, vagy csak körülményesen jeleníthetőek meg. A legtöbb képalkotó eszköz, a videó, a fényképezőgép, a korszerű digitális kamerák, a centrális perspektíva, az egynézőpontúság elvére épülnek.

A táblamásoló a benne lévő digitális kamera által rögzített látványt – A/4 méretben –közvetlenül a hőérzékeny papírra rajzolja, így a kép a polaroid eljáráshoz hasonlóan azonnal láthatóvá válik. A kamera és a faxnyomtató egy 22x30x6 cm méretű lapos dobozban helyezkedik el. Az exponálás módja a réskamerához hasonló. A látványból mindig csak egy függőleges vonalnyi részt érzékel. Jobbról balra haladva e keskeny sáv mentén rajzolódik a kép a papírra, körülbelül harminc másodperc alatt. Ez az exponálási mód nem hasonlít a hagyományos fényképezés hosszú expozíciós idejéhez, inkább nagyon rövid expozíciók sorozataként képzelhető el, harminc másodpercen keresztül. Egy-egy „expozíció” során, egy-egy függőleges vonal mentén lévő pontok képét rögzíti a kamera. A gép előtt zajló folyamatok, az elvégzendő műveletek kezdő és befejező időpontjai egyetlen ábrán jelennek meg.

Ez a masina, a táblamásoló, vált a Váltótér projektet 1994 tavaszától folyamatosan dokumentáló eszközzé, illetve ezzel párhuzamosan grafikai munkálkodásom fontos részévé. 1998 nyarán, a XXX. Győri Nemzetközi Művésztelep beszámoló kiállításának megnyitó eseménye volt a „Kézről kézre adott mozdulatok” című akció. A telep résztvevőivel közösen, mozdulatainkat, gesztusainkat adtuk tovább egymásnak, egy meghatározott koreográfia szerint, miközben a folyamatot a táblamásolóval rögzítettük. Korábbi munkáimhoz hasonlóan (Páternoszter, Szomszéd fények szőttesében, Repülőhíd terv...stb.) itt is a résztvevők gesztusainak lenyomatai a készülő grafikák építőkövei.

A Budapesti Corvinus Egyetem épületébe tervezett műalkotás a „Kézről kézre adott mozdulatok” című akció e helyszínre történő adaptációja. A harmonogramok több nézőpontúsága szerencsés lehetőséget ad egy olyan kompozíció számára, amelyet soha nem láthatunk teljes egészében, annak mindig csak kisebb-nagyobb részeit pillanthatjuk meg.

64 db 10 mm vastag - összesen 6,23x20,85m, 130m2 vászon, olajbázisú pigment festékkel nyomtatva, farostlemezre kasírozva, lakkozva, súlya 8,7 kg/m2

 

 

Lévay Jenő:

  • Telefon: +36 70 631 76 27