Váltótér – Repülőhíd terv

 

Harmonográf

A harmonogram kifejezés hagyományosan a műszaki-tudományos életben terjedt el. Azokat az ábrákat nevezzük így, amelyeken az elvégzendő műveletek kezdő és befejező időpontjai egyetlen képben jelennek meg. Ide sorolhatóak azok a diagramok, amelyek egyik tengelye időtengely, például a lázgörbe, de harmonogram az iskolai órarend is. Grafikai munkásságomban gyakran alkalmazok olyan eszközöket, amelyek segítségével több időpillanat jeleníthető meg egyetlen „ábrán” illetve esetünkben grafikán. A harmonogram kifejezésre 1996-ban találtam rá Kassán, a Vldaimír Beskid művészettörténész kurátor által szervezett „Laboratórium III. Košice 1996” című szimpózium alkalmával. A harmonográf pedig 2005-ben készült el az IHM-NKA közös, interaktív installácók megvalósítására kiírt pályázatára. Ez tulajdonképpen egy számítógépre írt program, amely imitálja a nem centrális perspektíva alapján működő képalkotó berendezések leképezési módszerét. Ilyenek például a réskamera, a célfotó berendezés, fénymásoló, táblamásoló, telefax.

A harmonográf a fényképezőgéphez, pontosabban a réskamerához hasonló képalkotó eszköz. A gép az előtte lévő látványból balról jobbra haladva mindig csak egy függőleges vonalnyi részt érzékel és rögzít. A pixelnyi széles, keskeny, függőleges csíkokból körülbelül 40 másodperc alatt állít elő egy képet. Ennek következtében, ha segítségével mozdulatlan tárgyat exponálunk, az eredmény a megszokott fényképszerű ábra lesz. Ellenben, ha valamilyen mozgás zajlik a kamera előtt, akkor a gép ennek a történésnek a lenyomatát rögzíti.

Lévay Jenő: Harmonogram ábra

A harmonográf legkülönösebb tulajdonsága, hogy képes időben megjelenő tükörkép rajzolására. A képen látható férfi – negyven másodperc alatt – felül, majd hanyatt fekszik. Feje egy köríven halad, arca nem fordul meg, végig ugyanabba az irányba mutat, mégis látszik a képen egy „másik”, egy szembeforduló arc is.

1978-tól foglalkozom irodai és ipari másoló berendezésekkel, azok képzőművészeti alkalmazhatóságát kutatva. Munkásságomban az egyedi rajz és a sokszorosító grafika eljárásai egyaránt fontosak. A fénymásolóval, a táblamásolóval, majd a későbbi harmonográffal készíthető képek - paradox módon - megtervezett véletlen helyzeteket rögzítenek. Fény és idő, e két fogalom köré vonható munkásságom. E két elem konkrét és metaforikus értelemben egyformán hangsúlyt kap (Feketekalapos nő, Időmérő, Ígéretvásár, Kézről kézre adott mozdulatok, Meander, Odüsszeusz büfé vendégei, Páternoszter, Repülőhíd-terv, Roncshíd, Sóhajlétrák, Szomszéd fények szőttesében, Tömegszerencse, Tükörkép az időben, Váltótér).